Wolvegrachthoeve – Hertsberge (Oostkamp)

Restauratie | Landschapsinrichting

Renovatie van een boerderijwoning, restauratie van de landschappelijke infrastructuur bestaande uit walgrachten, drevenpatronen, haagkanten en bosmassieven en het restaureren van de motte met toren XIX.

Wolvegrachthoeve

De Wolvegrachthoeve, gelegen langs de achterzijde van de bossen behorend tot het kasteel Drie Koningen in Beernem, bevindt zich op grondgebied Hertsberge (Oostkamp) en is grotendeels omwald.
De langgevelhoeve geeft langs haar voorzijde uit naar de hoofddreef en kijkt naar langs achter uit op een weidelandschap met drevenpatroon dat getuigt van een monumentale eenvoud.
De vervallen boerderijwoning werd gerenoveerd, de walgrachten gerestaureerd en de voorbereidingen voor de restauratie van de merkwaardige toren op de meer dan 10 meter hoge steile en omwalde terp zijn momenteel bezig.

De motte met spiraalvormig opgaand pad naar de toren toe vertoont verregaande sporen van erosie. De restauratie van het bouwwerkje en de landschappelijke omgeving ervan kaderen als privaat project in een grootse revalorisatiecampagne van de Vlaamse Landmaatschappij van de ruimere omgeving (project ‘Sint-Amandus’).
De restauratie van de walgrachten gebeurt in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland vzw.