Villa Maritza – Oostende

Restauratie

Restauratie en herbestemming van een als monument beschermde dijkvilla.

Door haar rijkelijke architecturale uitwerking van de pronkgevel en het met bladgoud en moulures verfijnde interieur eist Villa Maritza als een van de weinig overblijvende 19de-20ste eeuwse belle-époque dijkvilla’s een terechte aandacht op langs de Oostendse zeedijk.
De helaas zeldzaam geworden typologie kenmerkte ooit de volledige dijklijn, waardoor de zeldzaamheidsfactor van het gebouw op vandaag een belangrijke rol speelt in de waarde en het belang van het pand.

Dit zeldzaam geworden relict wordt momenteel onderworpen aan een verfijnde restauratie die de intentie heeft om het prachtige gebouw en het fijn en rijkelijk uitgewerkte interieur een schitterende heropwaardering te schenken.