Restaurant d’Afspanning – Beernem

Restauratie

Na een jarenlang passioneel monnikenwerk en evenveel engelengeduld kreeg dit gebouw haar beoogde bestemming onder de toepasselijke naam “d’Afspanning”, met een knipoog naar de oorspronkelijke benaming ‘De Afspanning’.
Geruggesteund door een beschermingsstatuut als monument, heeft deze in oorsprong 18de/19de eeuwse afspanning haar bestaansrecht opgeëist. De eer viel het gebouw te beurt in handen te komen van een nieuwe eigenaar die bezweken is voor de charmes van dit prachtige complex. De liefde voor dit gebouw vertaalde de nieuwe eigenaar in grondige restauratie en een monumentvriendelijke herbestemming als gastronomisch restaurant.

Geschiedenis

Het pretentieloze pand met streekeigen architecturale allure kreeg al vermelding in de atlas van de Ferraris van 1777. Generaties lang was het een afspanning, waar koetsiers hun stopplaats vonden. Traditionelerwijs werd de herbergfunctie in combinatie gebracht met een kleine landbouwexploitatie die tot in de 20ste eeuw werd verdergezet. Op het einde van de 20ste eeuw borrelde de verkavelingshonger in Beernem op en werd het achtergebied van de hoeve en de dorpsstraat stedenbouwkundig geordend en met mondjesmaat aangesneden.

Op de valreep gered van de sloophamer

Geruggesteund door een beschermingsstatuut als monument, heeft deze in oorsprong 18de/19de eeuwse afspanning haar bestaansrecht opgeëist in de letterlijke schaduw van een speculatief woonproject. De eer viel het gebouw te beurt in handen te komen van een nieuwe eigenaar die bezweken is voor de charmes van dit prachtige complex. De liefde voor dit gebouw vertaalde de nieuwe eigenaar in grondige restauratie en een monumentvriendelijke herbestemming als gastronomisch restaurant. Na een jarenlang passioneel monnikenwerk en evenveel engelengeduld kreeg dit gebouw haar beoogde bestemming en werd het op 17 november 2011 in gebruik genomen als restaurant onder de toepasselijke naam “d’Afspanning”, met een knipoog naar de oorspronkelijke benaming ‘De Afspanning’.

Restauratie, behoud en herbestemming

Het centrale volume van het beschermde monument werd op de gelijkvloerse verdieping herbestemd als restaurant met twee zalen in de oude leefruimtes, een bargedeelte en aperitiefsalon op de voutekamer. De kelder werd in gebruik genomen als wijnkelder en de laterale annexen van het gebouw werden in respectievelijk in gebruik genomen als bar met stock en sanitair voor het publiek. De oorspronkelijke ruimte-indeling werd nagenoeg intact gehouden, op uitzondering van een doorsteek naar de nieuwe bar toe. Alle deur- en vensteropeningen bleven bewaard, net zoals de balkenstructuur die het interieur typeert.

Restaurant d’Afspanning – Beernem

De houten trap die als één geheel met boom en handlijst naar de zolderverdieping loopt werd met zorg gerestaureerd en leidt tot de eerste verdieping waar de zichtbare eikenhouten kapconstructie met grote zorg en vakmanschap werd geconserveerd. De destijds opgehoogde voorzijde van de zolder werd bij de restauratie behouden waardoor de zolder een semi-volwaarde verdieping is gebleven.

In het interieur werd het bestaande schrijnwerk zoveel als mogelijk behouden en opgewaardeerd in het nieuwe interieur met de voor-, achter en kelderdeur als meest in het oog springende elementen. De voor- en achterdeur ondergingen een vakkundige schrijnwerkrestauratie. Om tegemoet te komen aan de comforteisen van nieuwe functie werd een glazen sas gecreëerd achter de voordeur. Door de uitbreiding met de wintertuin kreeg de achterdeur een museale opstelling.
De interieuraankleding en –decoratie werd verzorgd door DSM-interieur uit Beernem.
De grote haard in de linker voorkamer is ongetwijfeld één van de merkwaardigste interieurelementen. De elegante sobere boiserie van het haardlichaam beschikt over een groot omlijst vast schilderij met een mytologisch tafereel, waarvan de herkomst noch de thematiek tot op heden kon achterhaald worden.

Achter het beschermde gebouw maakten de reeks kleine stallingen en bergingen plaats voor een nieuw gebouw met onderkelderde keuken op de gelijkvloerse verdieping en een woongelegenheid onder de kapspanten.
Tussen beide gebouwen werd een nieuwe wintertuin ontworpen in een sobere, tijdloze maar duidelijk 19de eeuws geïnspireerde wintertuin uit zwart staal. De sobere, donkere kleurstelling die initieel deel uitmaakte van het architecturale restauratie-ontwerp werd bij de interieuraankleding gerespecteerd en in alle soberheid geaccentueerd. Hier spreekt de architectuur voor zichzelf als tijdloze uitbreiding van dit merkwaardige gebouw dat dank zij de grote bezielde toewijding van de eigenaar een grondige restauratie en een nieuw leven werd geschonken.

De herbestemming als restaurant van deze historische parel aan de rand van de Beernemse dorpskern laat het grote publiek toe om met de streling van een gastronomische verfijning te genieten van dit opgewaardeerd monument.