Pastorie van Moere – Moere (Gistel)

Restauratie

De uitgedoofde voormalige pastorie van Moere met ommuurde tuin werd onderworpen aan een opwaarderende restauratie en herbestemming als eengezinswoning. Het gebouw heeft in de loop der tijden diverse bouwfasen gekend en ademt een hele symfonie aan lokale geschiedenis uit. Achteraan de site strekt zich een immens polderlandschap uit met uitzicht op het dieper gelegen Zevekote en op het achterplan de kustlijn tussen Oostende en Middelkerke.

 

Restauratie in uitvoering.

 

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed – Pastorie van Moere