Pastorie Kanegem – Kanegem (Tielt)

Restauratie

Een ambitieus herbestemmingsprogramma ligt aan de basis van de restauratie van de voormalige pastorie van Kanegem. Dit statige gebouw, gelegen in de schaduw van de monumentale neo-barokke Sint-Bavokerk van Kanegem, kent een rijke ontstaansgeschiedenis.

Rond 1600 stond op deze plaats een eenlaagse ‘priesteragie’, midden in een boomgaard en voorzien van een poel. Na het afbranden van deze oude pastorie door een blikseminslag, wordt in 1661 een nieuwe pastorie gebouwd. De heropbouw gebeurde op dezelfde plaats. De omhaagde pastorietuin raakte tot aan de kerk.

In opdracht van pastoor De Maître wordt in 1897 begonnen met de bouw van een nieuwe kerk. De bouw van een nieuw congregatiehuis en verbouwing van de pastorie maken eveneens deel uit van het megalomane bouwproject. De pastorie is voltooid in 1898. Door toevoeging van een tweede bouwlaag aan de zeven traveeën tellende oude pastorie wordt deze tot een volumineuze herenwoning getransformeerd. De pastorie is in het begin van de 20ste eeuw nog steeds omwald. In 1953 wordt een groot stuk van de noordelijke pastorietuin ingenomen om nieuwe begraafplaats te maken. Ca. 1980 wordt aan noordoostzijde van de begraafplaats het resterende stuk van de walgracht gedempt. Ten noordoosten van de pastorie staan 19de-eeuwse bijgebouwen, vermoedelijk een berging en de voormalige paardenstal/ koetshuis, echter pas geregistreerd bij kadaster in 1981.

Het gebouw en haar tuin maken zich op voor een smaakvolle metamorfose …

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed – Maalsesteenweg 138