Landhuis – Sint-Joris-ten-Distel

Nieuwbouw

Badend in een adembenemend mooi landschap aan de rand van het historisch Audenaerdeveld te Beernem, net over de grens met Sint-Joris-ten-Distel bevond zich op een afstand van de openbare weg een kleine vervallen boerderij zonder enige waarde. Dit bewoonde schiereiland, midden het omgevende akkerland werd onderworpen aan een grondige herbouw: een woning en een schuur, beide ter vervanging van de bestaande constructies. De gebouwen werden voorzien van een passende landschappelijke inkleding die op haar beurt de schakel vormt met het wijdse landschap.

Een nieuw landhuis met aanhorigheden waar de architecturale korrel, de materiaalkeuze, het coloriet en de onderlinge verhoudingen een 19de eeuwse sfeer uitstralen

De site is gelegen aan de rand van het historisch belangrijke Audenaerdeveld, een veldontginningsgebied dat onder invloed van het Oostenrijkse bewind in cultuur werd gebracht. Het akker- en weidelandschap wordt er gekenmerkt door een open karakter met restanten van oude drevenpatronen, ontwateringsgrachten en turfstekerijen.
De omgevende bebouwing wordt door het coulissenspel van de bomen- en struikenvegetatie rondom de site op verrassende wijze verstopt waardoor een exclusief landschappelijk decor de site omringt met een reeks onverstoorde vergezichten waarvan enkele van meer dan een halve kilometer diep.
De bestaande woning voldeed helemaal niet meer aan de eisen van een hedendaags comfort. In totale afwezigheid van een historische of esthetische waarde, creëerde ze de mogelijkheid voor het bouwen van een nieuwe landelijke woning, op dezelfde plaats, genietend van het historische landschap dat haar omringt.

De bestaande schuur met aangebouwde stallingen werd op een zelfde wijze vervangen door een monumentale schuur, die momenteel in afwerkingsfase verkeert en waarvan de vormentaal beter aanleunt bij de streekeigen landelijke architectuur dan voorheen het geval was.
Qua materiaalgebruik werd bewust geopteerd voor duurzame materialen met een onvervalste authentieke en pretentieloze uitstraling : oude rode boomse dakpannen, houten en stalen buitenschrijnwerk en qua gevelafwerking een samenspel tussen kaleiwerk, houten gevelbekleding en naakt baksteenmetselwerk van gerecupereerd materiaal met streekeigen kleurenpalet.
De vertuining van het perceel wordt gereduceerd tot de zones die aansluiten bij de bebouwing. De overwegend streekeigen beplanting laat vergezichten naar het omliggende landschap toe en maakt gebruik van authentieke typologiën zoals lage hulsthagen, gemengde heggen, een hoogstamfruitboomgaard, etc …
Het samenspel van de woning, de schuur en de subtiele tuinarchitectuur straalt een eigenzinnig 19de eeuws karakter uit dat –ondanks het totale bouwvolume- via de dialoog tussen vormen, materialen en kleuren een harmonisch een karktervolle aanwezigheid bekleedt in het eeuwenoude Audenaerdeveld.