Landhuis – Oedelem

Nieuwbouw

De bestaande, karakterloze woning wordt bij gebrek aan enige architecturale waarde en basiscomfort vervangen door een nieuw landhuis waarvan de architectuurtaal een uitgesproken 19de eeuws karakter wordt aangemeten. De relatie met de landschappelijke omgeving wordt via enkele krachtige ingrepen en streekeigen groen versterkt. Dit project creëert een hedendaagse landelijke woongelegenheid die beantwoordt aan de comforteisen van een jong gezin en dit middenin een uitgesproken rurale context.