Landhuis – Kasteeldreef, Hertsberge

Nieuwbouw

In het woonbos Gillès de Pélichy te Hertsberge wordt een nieuw landhuis opgetrokken waarbij naast het gebruik van een evenwichtige Vlaams-neoclassicistische vormentaal het samenspel van authentieke bouwmaterialen en –technieken het karakter van deze monumentale woning bepalen. De typerende gepleisterde stijlgevel, de gekaleide annexen, een monumentale tuinmuur uit zuiver baksteenmetselwerk, een fijnkorrelige detaillering en vooral een gedoseerd samenspel van klassieke verhoudingen vormen de krachtlijnen van het concept.