Hoeve La Colline – Ruddervoorde (Oostkamp)

Renovatie

In de schaduw van het kasteel Pecsteen wordt een renovatie voorbereid van een eenvoudige hoeve met een voor de omgeving zeer typerende ossenbloedkleurige beschildering. Het gebouw wordt onderworpen aan een architecturale opwaardering, waarbij rekening gehouden wordt met de esthetische korrel, het typerende coloriet en de landschappelijke waarde van de site.

 

Renovatie met landschapsinrichting vergund.

 

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed – La Colline