Hoeve De Vrede – Knokke

Nieuwbouw

Op de ontmoeting van de Graaf Jansdijk en de Hazegrasstraat in Knokke, in de onmiddellijke nabijheid van het 17de eeuwse Sint-Isabellafort, bevindt zich een hoeve waarbij de functionaliteit in de loop der tijden de overwinning behaald heeft in de strijd voor de architecturale en authentieke schoonheid.

De uitdaging van het project bestaat er in om via een doordachte maar voornamelijk optimaliserende herschikking van de gebouwde volumes een verbeterde ruimtelijke ordening te realiseren ter verbetering van het wooncomfort en de integratie van het omliggende open landschap. De functies van de bestaande constructies blijven behouden, nl. een landelijke woning met een reeks bijgebouwen, maar de beoogde interne herschikking wordt vergezeld van een verfijnde architectuur.
Het ontwerp laat zich sterk inspireren door een traditionele 19de eeuwse landelijke typologie waarbij niet enkel een fijnkorrelige materiaalkeuze maar ook authenticiteit in detaillering en afwerking de basiscomponenten vormen voor deze ingrijpende transformatie.
Een grondige architecturale opwaardering op meerdere niveaus en een verbeterde integratie van dit herschikte gebouwenpatrimonium in het weidse polderlandschap zijn dan ook de hoofddoelstellingen van dit project.

Project in uitvoering.