De Grote Vos (Gildehuis van de Metselaars) – Brugge

Restauratie

De imposante pronkgevel van het ‘Gildehuis van de Metselaars’, een laatrenaissancistische krulgevel gedateerd uit de eerste helft van de 17de eeuw en gelegen in de Brugse Steenstraat en ook wel gekend als ‘De Grote Vos’, werd in 2008 onderworpen aan een grondige restauratie. Naast een ‘esthetische polychrome restauratie’ werden ingrijpende werken aan de bepleistering en de sculpturale onderdelen van de gevel uitgevoerd en werd het houten buitenschrijnwerk integraal vernieuwd.

De Grote Vos (Gildehuis van de Metselaars)

Het gebouw kende in 1862 een consoliderende restauratie, die in 1884-1885 gevolgd werd door een ‘kunstige herstelling’ van architect Louis Delacenserie met teruggreep naar de bepleistering en polychromering uit 1621. In de periode 1976-1981 wordt nov. architect L. Dugardyn de vergulding en het kleurenpalet vernieuwd en de verweerde natuurstenen elementen vervangen.

Wat aanvankelijk aangevat werd als een zgn. ‘onderhoudsrestauratie’ van een ambitieuze restauratie uit de periode 1976-1981, evolueerde al gauw tot een ingrijpende onderneming.
Bij onderzoek in situ bleek dat de in de jaren ’70-‘80 aangebrachte gewapende bepleistering over een zeer groot deel van de totale oppervlakte van de gevel onthechtte van de ondergrond. Een van de hoofdredenen hiervan was de onverenigbaarheid van de (te) harde mortelsamenstelling van de uitpleistering enerzijds en de onderliggende drager. Door een zeer poreuze en onthechtende oude kaleilaag was de op te frissen bepleistering grotendeels ten dode opgeschreven.
Samen met de opdrachtgever werd geopteerd voor een duurzame oplossing die erin bestond de onthechte delen van de bepleistering te vervangen door een hoogwaardige mortel, waarvan ervaring en analyse ons leerde dat de samenstelling wél een goed gedrag in de tijd kon garanderen.

Deze eerste fase werd gevolgd door een uitplamuring van de vlakke en de gemouleerde delen met een gelijkaardige mortel, om tenslotte afgewerkt te worden met een stelsel gepigmenteerde lagen.
Alle bladgoudverhogingen die in de voorgevel voorkwamen en een verregaande staat van erosie vertoonden, werden opnieuw uitgevoerd – ditmaal op een goede drager.
Het ossenbloedkleur is niet het resultaat van een geprefabriceerd standaardkleur, maar werd ter plaatse door de schilder in nauw overleg met de architect op de werf gemengd en vervolgens gestandaardiseerd.
De nauwe samenwerking tussen de architect, de gevelrestaurateur (Priem – De Brabander bvba – Assebroek) en de schilder (Styling Decor, Serge Deleu – Ledegem) zorgden voor een oogstrelend resultaat dat ongetwijfeld de Steenstraat een erfgoedparel rijker heeft gemaakt.